TÜRKİYE’DE ÇEVRE MEVZUATI

Türkiye’de genel atık yönetimine ilişkin düzenlemeler; atık çeşitliliği ve AB Direktifleri doğrultusunda geliştirilmiş ve ülke şartlarına uygun yönetmelikler yayımlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Türkiye’nin atık yönetim stratejisinin en önemli ilkelerinden birisi atık oluşumunun kaynağında önlenmesi, eğer bu sağlanamıyorsa atığın azaltılması ve atık oluşumunun kaçınılmaz olması durumunda da atıkların geri kazanılmasıdır.

            Yürürlükteki Çevre mevzuatı kapsamında Büyükşehir Belediyesi olan illerde endüstriden çıkan katı atıklar dışında konut ve iş yerlerinden oluşan katı atıklar ile sağlık merkezlerinden kaynaklanan tıbbi atıkların toplanması, geçici depolanması ve bertaraf tesisine veya aktarma istasyonuna taşınması ilçe belediyelerinin, bertaraf ve geri kazanım tesislerinin kurulması ve işletilmesi Büyükşehir Belediyelerinin görevleri arasındadır.

ÇERÇEVE MEVZUATATIK TÜRÜNE GÖRE YÖNETİMİŞLETME VE BERTARAFTAŞIMA

Çevre Kanunu
Evsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
Maden Atık Yönetmeliği
ÇERÇEVE MEVZUATATIK TÜRÜNE GÖRE YÖNETİMİŞLETME VE BERTARAFTAŞIMA
Çevre KanunuAtık Yönetimi YönetmeliğiAtıkların Düzenli Depolanmasına Dair YönetmelikAtıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ
Büyükşehir Belediyesi KanunuAmbalaj Atıklarının Kontrolü YönetmeliğiAtıkların Yakılmasına İlşkin Yönetmelik
Belediye KanunuTıbbi Atıkların Kontrolü YönetmeliğiAtıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
Belediye Gelirleri KanunuAtık Yağların Kontrolü Yönetmeliği
Türk Ceza KanunuBitkisel Atık Yağların Kontrolü YönetmeliğiEvsel Ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
Hafriyat Toprağı İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Yönetmeliği
Maden Atıkları Yönetmeliği