TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ

TIBBİ ATIK ÜRETİCİLERİ


Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göretıbbi atık üreticileri aşağıda tablo 1 de belirtilmektedir.

Tablo 1: Tıbbi Atık Üreticileri

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ

Entegre katı atık bertaraf tesisimizdeortalama 9 ton/gün tıbbi atık için ;tıbbi atık sterilizasyon tesisi  mevcuttur.

Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliği’nde de tanımlandığı üzere sterilizasyon; “bakteri sporları dahil her türlü mikrobiyal yaşamın fiziksel, kimyasal, mekanik metotlar veya radyasyon (irradiation) yoluyla tamamen yok edilmesini veya bu mikroorganizmaların seviyesinin % 99,9999 oranında azaltılmasını” ifade etmektedir. Bu işlemi hafif, orta, ileri derecede sterilizasyon gibi ayırma imkanı yoktur. Bu işlem sonucunda sporsuz bakteriler, virüsler, mantarlar gibi tüm mikroorganizmalar ortadan kaldırılır. Sterilizasyon ya yapılmıştır ya da yapılmamıştır. Bu işlemin dereceleri ya da uygulama farklılıkları yoktur. Amaç ortamdan tüm mikroorganizmaların kaldırılmasıdır.