Şehir Temizliği Hizmetleri

Şehir Temizliği Hizmetleri

ŞEHİR TEMİZLİĞİ

Daha temiz bir Adana, daha sağlıklı bir toplum için Adana genelindeki ana arterler, meydanlar, geçitler modern temizlik araçları ve mobil ekipler ile temizliği, basınçlı suyla yıkama hizmetleri gibi şehir temizliği hizmetleri 7/24 yürütülmekte ve ilçe belediyelerinin çevre temizlik faaliyetlerinin kontrol edilmekte ve desteklenmektedir.

Adana genelinde günlük ortalama xxx km ana arterler, caddeler ve meydanlar elle süpürme ekipleri tarafından, xxx m2’lik alan ise mekanik süpürme araçları tarafından temizleniyor. Bunlarla birlikte basınçlı yıkama araçlarıyla meydanlar, kaldırımlar, tüneller ve oto bariyer sistemleri, demir korkuluklar yıkanmakta, duvar yazıları, kâğıt afişler, izinsiz ve süresi geçen bez afişler kaldırılarak çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veren tüm kirlilik unsurlarına çözüm getirilmektedir. Ayrıca kış mevsiminde ana arterler üzerindeki, otobüs duraklarında, üst ve alt yaya geçitlerinde, yaya kaldırımlarında kar küreme ve tuzlama ile Kışla Mücadele çalışmaları yapılmaktadır.

Gündüz saatlerinde halkın yoğun olarak kullandığı merkezi ve turistik yerlerde, istenilen seviyede yapılamayan detaylı temizlik çalışmaları, geceleri Adana halkı huzur içinde dinlenirken yapılmakta, caddeler, meydanlar, geçitler süpürülmekte, yıkanmakta ve tertemiz bir şekilde sabaha hazır hale getirilmektedir. Aralıksız devam eden temizlik çalışmaları sonrasında tüm Adana halkı her sabah temiz ve sağlıklı bir Adana’ya uyanmaktadır.

ELLE SÜPÜRME

Bu hizmet, elle süpürme elemanları tarafından kirliliğin görüldüğü yerlerde şartlara göre gerekli temizliğin yapılması içermektedir. Toplanan çöpler, el arabası, poşet ya da mobil araçlar ile taşınmaktadır. Yol süpürmede daha çok mekanik araçların kullanılması dolayısıyla elle süpürme daha çok yaya alanlarında uygulanmaktadır.

Elle Süpürme hizmeti genellikle mekanik süpürmenin elverişli olmadığı yerlerde yapılmaktadır. Bu hizmet, esas olarak meydanlarda, caddelerde, kaldırımlarda, üst ve alt geçitlerde, yeşil alanlarda, kanallarda ve bu hizmetin ihtiyaç duyulduğu alanlarda 7 gün 24 saat uygulanmaktadır.

Elle süpürme çalışmaları ile Adana geneli ana arterlerde xxx araç ve xxx personelle yapılmaktadır. Kaldırımların ve çevresindeki ulaşılabilir alanın süpürülmesi, atıkların toplanması yaprakların süpürülmesi, hayvan ölülerinin kaldırılması, bölge genelindeki izinsiz ve kopmuş bez ve kağıt afişlerin alınması, duvar yazılarının, grafitilerin boyanması, bariyer diplerindeki toprağın kazınması ve kaldırılması, yağmurlu havalarda, yağmur suyu ızgaralarının tıkanmasının önlenmesi, trafik kazaları sonrası kaza bölgesinde oluşan atık ve döküntülerin temizliği,  doğal afetlerinde ve acil durumlarında temizlik ve yardım çalışmaları, kış şartlarında kar kürüme ve tuzlama çalışmaları, Adana’da düzenlenen organizasyon ve etkinliklerin öncesi ve sonrası temizlik çalışmaları elle süpürme ekipleri tarafından yapılmaktadır.

MEKANİK SÜPÜRME

Aracın alt, yan ve ön tarafına monte edilmiş döner fırçalar vasıtasıyla, özellikle yolların kenarlarında ve kaldırım diplerinde oluşmuş kirliliklerin süpürülerek mevcut aracın vakum haznesine vakumlanması suretiyle temizlenmesi işlemine “mekanik süpürme” adı verilir.

Mekanik Süpürme hizmetleri, şehir merkezi veya dışında trafik durumunun ve mekanik ekipman kullanımının elverişli olduğu yerlerde yapılmaktadır. Mekanik süpürme hizmeti, elle süpürme hizmetinde olduğu gibi bölgeler bazında ayrılmalı ve her bir bölgedeki alan ve caddeler belirlenmelidir. Mekanik Süpürme hizmeti trafik durumu, insan yoğunluğu, caddenin önemi ve kirlenme yoğunluğu göz önünde bulundurularak önceden hazırlanmış programa göre uygulanır. Trafik yoğunluğuna sebebiyet vermemesi için genellikle gece yapılır. Adana geneli ana arterlerde yapmış olduğumuz mekanik süpürme çalışmalarımızın % xx`ü gece % xx`sı gündüz olmak üzere programlanmıştır.

1xx mekanik süpürme aracı ile günlük ortalama xxx m2‘lik alanda mekanik süpürme çalışmaları Başkanlığımızca yapılmakta ve 2xx ton teressübat atığı süpürülerek toplanmaktadır.

YIKAMA HİZMETLERİ

Ana arter, cadde, meydan, alt ve üst geçitlerin kirliliğinin basınçlı suyla tamamen giderilmesi için yapılan hizmettir. Yıkama çalışmalarıyla; yol, cadde ve meydanlarda mekanik süpürme hizmetleriyle giderilemeyen özellikle çamur, toz ve diğer nedenlerle oluşan kirlilikler giderilebilmektedir.

Bu hizmet ağırlıklı olarak ilkbahar ve yaz aylarında yapılmaktadır. Kış döneminde bölgede biriken mevsimsel kirlilik yıkama hizmetleriyle bertaraf edilerek kentin daha güzel ve hijyenik olması sağlanmaktadır. Yıkama hizmetini sağlamak için özellikle kuyu suyu kullanımına dikkat edilmektedir.

Yıkama çalışmalarında Fıskiyeli ve Hortumlu Araçlar kullanılmaktadır. Fıskiyeli yıkama araçlarının ön tarafına takılan boru sisteminde fıskiyeler bulunur ve yıkama aracı yol boyunca su püskürterek ilerler. Bu sistem özellikle kaldırım diplerinde oluşan kirliliğin giderilmesinde ve yol üzerindeki tozların temizlenmesinde etkilidir. Hortumlu araçlarda ise 30-50 metrelik bir hortum ve basınç nozülü sayesinde su, basınçlı bir şekilde püskürtülerek yıkama yapılır. Yıkama çalışmaları için şoför dışında iki yardımcı yıkama personeline ihtiyaç vardır.

Araç parkımızda bulunan xx adet basınçlı yıkama aracı ile ana arterlerde günlük ortalama xxx m2`lik alan yıkanarak temizlenmektedir. Ayrıca xx adet Zemin Silme-Yıkama araçları ile meydanlardaki granit yüzeyli alanlardaki derin yüzey kirlenmelerinin, deterjanlı, yağ çözücü ve dezenfektan içeren solüsyonlarla temizliği sağlanmaktadır.

BARİYER (OTO KORKULUK) ve TÜNEL YIKAMA HİZMETLERİ

Bariyer Yıkama Araçları ön tarafında bulunan 80 cm genişliğinde çift fırça aparatı ve xx m uzayabilen kolu sayesinde sağlı ve sollu bariyer (oto korkuluk) yıkayabilen araçlardır. Tünel yıkama araçları ise ön tarafta bulunan fırça aparatı genişliği xxx cm dir. İstanbul genelinde xx adet bariyer yıkama ve xx adet aracıyla xx adet tünel yıkama aracıyla oto korkuluk ve tünel yıkama çalışmaları yürütülmektedir.