PARK VE BAHÇE ATIKLARI

PARK VE BAHÇE ATIKLARI


Park ve bahçe atıkları, Bitkisel atıklarÖnİşleme tabi tutulmadan depolama alanına kabul edilmez.Sarı torbalarda toplanan biyolojik olarak ayrıştırılabilir atıklardır. Ulusal biyolojik atık azaltma programına göre belediyeler gerekli yatırımlarını tamamlamakla yükümlüdür. Atık azaltma stratejisine göre tüm belediyeler ön işlem olarak kompost, biyometanizasyon, yakma vb. teknolojileri uygular.

Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde Kompost ve Biyometanizasyon tesislerini kurulması hedeflenmekte olup Bitkisel atıklardan elde edilen kaliteli kompost belediyelerin park ve bahçe işlerinde, kalite normu sağlanamayanlarınise düzenli depolama örtü malzemesi olarak kullanımı planlanmaktadır.

Park, bahçe gibi yeşil alan bitkisel atıkları ayrı olarak toplanıp kompost üretiminde kullanılmalıdır. Kompostlama organik esaslı katı atıkların aerobik (oksijenli) veya anaerobik (oksijensiz) ortamda ayrıştırılması suretiyle üretilen toprak iyileştirici maddedir.

Hasattan sonra tarla, bahçe ve seralarda kalan bitkisel materyaller, buğday sapları, mısır sapı ve koçanları, fındık dış kabuğu (züruf), şehir ve meyve bahçelerindeki ağaç yaprakları, spor sahaları, park ve bahçelerden biçilen çim atıkları, her türlü yabancı ot, büyükbaş hayvan ve kanatlı gübreleri, mezbaha ve kesimhane atıkları, kompost yapımında kullanılabilir.

Binalarda (konut), işyerlerinde, okullarda, lokantalarda, büfelerde, restoranlarda, hazır gıda hazırlama yerlerinde, marketlerde, otellerde, hastanelerde, süper marketlerde, bakkallarda biyoatıkkonteynırlarına atılacak atıklar;

 • Sebze ve meyve atıkları, sebze ve meyve kabukları, fırın atıkları, ekmek atıkları, pişmemiş yemek atıkları, peynir, yağ ve margarin atıkları ve diğer yiyecek atıkları,
 • Kullanılmış kağıtlar, kağıt mendil ve havlular, kahve telvesi, kağıt filtreler, çay poşetleri, çay demlik bakiyeleri,
 • Bahçe atıkları, kesilmiş cimler, kesilmiş çiçekler, ağaçlar ve çalılardır.
 • Yukarıda bahsedilen yerlerde oluşan biyoatıkkonteynırına atılamayacak atıklar;
 • Kızartma yağı, süt, bozulmuş süt, sabun, salça, sos ve diğer sıvı yiyecek atıkları,
 • Pişmiş yemek atıkları,
 • Kullanılmış motor yağları ve motor yağı buluşmuş atıklar,
 • Etler, balık atıkları
 • Her türlü sıvı atıklar,
 • Yanıcı ve parlayıcı atıklar,
 • Kemikler,
 • İnşaat ve yıkıntı atıkları,
 • İlaçlar gibi her türlü tıbbi atıklar,
 • Boya kapları, deterjan kapları, dezenfeksiyon atıkları, pestisitler,
 • Piller, bataryalar, lambalar ve özellikle flüoresans lambalar,
 • Metaller, camlar, plastikler, küller, mukavvalar, lamine mukavvalar ve diğer biyobozunabilir olmayan atıklar,