İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ GERİ KAZANIMI

İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ GERİ KAZANIMI


Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanılması ve özellikle alt yapı malzemesi olarak yeniden değerlendirilmesi esastır.

İlçe belediyelerin ihtiyacı durumunda depolama tesisine gönderilmesi gereken hafriyat toprağı, kontrollü bir şekilde yol ve altyapı çalışmalarına yönlendirilmekte ve  depolama tesisine gönderilen atıklar yönetmelik hükümleri doğrultusunda işleme tabi tutulmaktadır.

Yıkıntı yapılardan geri kazanılan malzemelerin çoğu, bertaraf edilebilir ya da temizlenip onarıldıktan sonra benzer veya aynı projelerde, başka inşaat projelerinde kullanılmaktadır. İnşaat ve yıkıntı atıkları ayrı toplanmakta, taşınmakta ve değerlendirilmekte olup konut ve işyeri binalarının tamiratı ve tadilatı sonucu oluşan yıkıntı atıklarının gelişi güzel yerlere atılarak görüntü ve toprak kirliliği oluşturmaları önlenmektedir.