Hakkımızda

11.05.2017 tarih ve 183 sayılı Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis kararı ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü oluşturulmuştur.

Müdürlüğümüz Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları,Tıbbi Atıklar, Ambalaj Atıkları, MadeniAtık Yağlar, Tehlikeli Atıklar, Atık Pil ve Akümülatörler, Bitkisel Atık ve Bitkisel Atık Yağlar, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar, Ömrünü Tamamlamış Araçlar, Ömrünü Tamamlamış Lastikler ile ilgilenmekte,

Adana Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan bulvar, cadde, hal ve otogar kompleksleri ile piknik ve benzeri alanların temizliği faaliyetini veBelediyemiz sorumluluğunda bulunan cadde ve bulvarlarda kullanılmak üzere çöp kovaları montajı, bakım ve onarımı işini gerçekleştirmekte,

Vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda da denetimler ve gerekli temizlik çalışmaları yapmakta ve sonucundan vatandaşa bilgi vermekte,

Görüntü kirliliğine neden olan köprü altı duvarları, direkler, elektrik pano üzerleri vb. yerlerdeki uygunsuz afişlerin kumlama makinasıyla çıkarılmasını sağlamak ve ağaçlar, elektrik direkleri ve duvarlardaki reklam amaçlı asılan afişlerin kaldırılması işlemi uygulamakta,

Cadde ve bulvarlardaki yabani otlarla mücadele için çimlerin biçilmesi ve ilaçlama işlemleri yapmakta,

 Katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç, katı atıkların yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmekte,

Faaliyeti devam eden Seyhan ve Pozantı ilçelerindeki aktarma istasyonlarına ilave olarak Saimbeyli, Tufanbeyli, Aladağ, İmamoğlu, Yumurtalık, Karataş, Kozan, Karaisalı, Ceyhan ve Pozantı (Tekir) mevkiilerinde kurulan aktarma istasyonlarından, idare malı araçlarla alınan evsel nitelikli atıkların Sofulu deponi alanına naklini sağlamakta,

Atık Getirme Merkezleri Hakkındaki Tebliğ ve İlgili Uygulama Yönetmelikleri ile yürürlüğe girecek Yönetmeliklere istinaden verilen/verilecek yetkiler ile tabi olunan diğer mevzuat ve mevzuatın uygulamasına ilişkin Başbakanlık, ilgili Bakanlıklar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı genelge, talimat ve bildirileri ile prensip kararlarından konusu ile ilgili olanları uygulamaktadır.

VİZYONUMUZ

Lider ve öncü konumunu sürdürerek Türkiye ve Dünya’da örnek belediye olmak fikrinden yola çıkarak atık yönetimi hizmetlerini gelişen teknolojik uygulamalarla hayata geçirmek; sürdürülebilir çevre yönetiminde öncü ve önder bir hizmet birimi olmak

MİSYONUMUZ

Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında planlı,hızlı,etkin,şeffaf,adil ve vatandaş odaklı en iyi hizmeti sunmak