HAFRİYAT TOPRAĞI, YIKINTI VE İNŞAAT ATIKLARI

HAFRİYAT TOPRAĞI, YIKINTI VE İNŞAAT ATIKLARI

 Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları ,doğal afetlerden ya da insani işlemlerden  kaynaklanan toplu yıkım ve kazılar sonucu ortaya çıkar. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarından dolayı oluşabilecek çevre kirliliğinin önüne geçebilmek için planlanması gereken en sağlıklı yöntem, daha faaliyet başlamadan önce, faaliyet sonucu oluşabilecek atık türleri, miktarları ve çevreye olabilecek etkileri hesaplanarak; oluşan atığın geri kazanımı, bertarafı ve tekrar kullanımı ile ilgili çözülmesi hedeflenmiştir. 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre, Adana Büyükşehir sınırları içerisinde hafriyat ve inşaat yıkıntı atıklarının geri kazanılması, kontrollü olarak depolanması ve denetimi Adana Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunmaktadır.     

    Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları ile ilgili tüm yetki ve sorumlulukları Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı bulunan Atık Yönetimi Şube Müdürlüğündedir.