HAFRİYAT TOPRAĞI VE YIKINTI ATIKLARI TAŞIYICILARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

HAFRİYAT TOPRAĞI VE YIKINTI ATIKLARI TAŞIYICILARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma firmaları;

a) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma belgesini almakla,

b) Araçlarını araç takip sistemine uygun hale getirmekle,

c) Atık taşıma esnasında atık kabul formunu aracında bulundurmakla,

ç)Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları, izin verilen hafriyat toprağı sahası, geri kazanım tesisi veya III. sınıf düzenli depolama tesislerine taşımakla, izin verilen yerler dışındaki yerlere dökmemekle,

d)Afet ve acil durum planı kapsamında enkaz kaldırma hizmetlerinde gerekli işbirliğini gerçekleştirmekle,