HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT YIKINTI ATIKLARININ YÖNETİMİ

HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT YIKINTI ATIKLARININ YÖNETİMİ


Ülkemizde,  hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak çevreye atılmasının önüne geçilmesi, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının tekrar kullanım ve geri dönüşümünün sağlanması, bertaraf edilebilmesi için gerekli teknik ve idari standartların oluşturularak prensip ve politikaların ortaya konulabilmesini sağlamak amacıyla, 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” çerçevesinde, Adana’da oluşan hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının (beton, sıva, tuğla vb.) diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, ayrıştırılmasını yapmak ve geri dönüşümünü sağlamak üzere çalışmalar yapılmaktadır.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin 17/08/2018 tarih, 531 sayı ve “Hafriyat Alanları İşletme Devri” konulu kararı gereği; hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları döküm sahalarının işletilmesi “Adana Ulaşım A.Ş.” tarafından gerçekleştirilmektedir.