HAFRİYAT TOPRAĞI SAHASI İLE GERİ KAZANIM TESİSLERİNİ İŞLETENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

HAFRİYAT TOPRAĞI SAHASI İLE GERİ KAZANIM TESİSLERİNİ İŞLETENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hafriyat toprağı sahası ile inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesislerini işletenler;

a) Saha ile geri kazanım tesisini Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda, işletme planına uygun olarak işletmekle, faaliyetin sona ermesini müteakiben, sahanın rehabilitasyonunu yapmakla ve geri kazanım tesisini uygun şekilde kapatmakla,

b) Sahanın ve geri kazanım tesisinin, inşaatı, işletilmesi, rehabilitasyonu ve kapatılması safhalarında insan sağlığı ve güvenliği ile çevrenin korunması için gerekli olan tedbirleri almakla,

c) Hafriyat toprağını sahaya, inşaat ve yıkıntı atıklarını ise geri kazanım tesisine kabulden önce incelemek suretiyle, atık kabul formundaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra, uygun görülen, hafriyat toprağını sahaya, inşaat ve yıkıntı atıklarını ise geri kazanım tesisine kabul etmekle,

ç) Hafriyat toprağı sahası ile geri kazanım tesisine girişi yasak olan atıkları kabul etmemek ve aksi durum oluştuğunda durumu ilgililere bildirmekle,

d) Depolandığı, geri kazanıldığı ve değerlendirildiği tesislere veya sahalara getirilen hafriyat toprağı ile geri kazanım tesisine getirilen inşaat ve yıkıntı atıklarının miktarını, üretim yerini, getiriliş tarihini, araç plakasını ve geri kazanılan malzemenin miktarı gibi bilgileri düzenli ve doğru olarak bilgisayar ortamında kayıt altına almakla ve bu bilgileri denetim kapsamında incelemeye hazır bulundurmakla,

e) Afet ve acil durum planı kapsamında gerekli işbirliğini gerçekleştirmekle, yükümlüdür.