HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI VE BERTARAFI

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI VE BERTARAFI

            Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları üreticileri oluşan atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili harcamaları karşılamakla yükümlüdürler. Bu amaçla uygulanacak bedel oluşan atık miktarı esas alınarak Belediye Meclisi tarafından belirlenen ücret tarifesine göre hesaplanır.