HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ DEPOLANMASI

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ DEPOLANMASI


III. Sınıf düzenli depolama tesislerinde sadece inert atıklardepolanmakta olup, inert atık tanımına uyan ve aşağıda listelenen atıklar teste tabi tutulmaksızın depolama tesislerine kabul edilir.

Tablo Depolama Sahalarına Kabul Edilen Atık Türleri

  Atık kodu   Atık türü   Sınırlama
10 11 03 Cam elyaf atıkları Organik bağlayıcılar içermemeli
17 01 01 Beton Karışık olmayan inşaat ve yıkıntı atıkları
17 01 02 Tuğlalar Karışık olmayan inşaat ve yıkıntı atıkları
17 01 03 Kiremitler ve Seramikler Karışık olmayan inşaat ve yıkıntı atıkları
17 01 07 Beton, tuğla kiremit ve seramik karışımları, ayrılmış grupları Karışık olmayan inşaat ve yıkıntı atıkları
17 02 02 Cam  
17 05 04 Toprak ve kayalar Bitkisel toprak ve turba, kirlenmiş tesislerden gelen toprak ve taşlar hariç
      19 12 05 Cam  
20 02 02 Toprak ve taşlar Bitkisel toprak ve turba hariç sadece park ve bahçelerden kaynaklanan toprak ve taşlar
  • Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Depolama Alanlarına Depolanması Yasak Olan Atıklar;
  • Sıvı atıkları
  • Arıtma çamurları
  • Parlayıcı ve patlayıcı maddeleri
  • Tıbbi atıklar
  • Hayvan kadavraları ve gübreleri
  • Radyoaktif madde ve atıkları
  • Tehlikeli ve zararlı atıklar
  • Evsel katı atıklar