CEZAİ YAPTIRIMLAR

CEZAİ YAPTIRIMLAR


Denetimler sonucu kirlenmeyi meydana getiren gerçek veya tüzel kişilere ulaşılırsa; yapılan denetimde zabıta görevlileri mevcutsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 41. madde (4) bendi ve 32. Madde gereğince idari yaptırım uygulanır.

Zabıta görevlileri mevcut değilse 2872 sayılı Çevre Kanununda belirlenen para cezaları  dikkate alınır.