Kategori: Hafriyat

HAFRİYAT TOPRAĞI, YIKINTI VE İNŞAAT ATIKLARI

 Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları ,doğal afetlerden ya da insani işlemlerden  kaynaklanan toplu yıkım ve kazılar sonucu ortaya çıkar. Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarından dolayı oluşabilecek çevre kirliliğinin önüne

Okumaya Devam Et

HAFRİYAT TOPRAĞI SAHASI İLE GERİ KAZANIM TESİSLERİNİ İŞLETENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hafriyat toprağı sahası ile inşaat ve yıkıntı atıkları geri kazanım tesislerini işletenler; a) Saha ile geri kazanım tesisini Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda, işletme planına uygun olarak işletmekle, faaliyetin sona ermesini

Okumaya Devam Et

HAFRİYAT TOPRAĞI VE YIKINTI ATIKLARI TAŞIYICILARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma firmaları; a) Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıkları taşıma belgesini almakla, b) Araçlarını araç takip sistemine uygun hale getirmekle, c) Atık

Okumaya Devam Et

ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

(1)Atık üreticileri; a) Yıkım işlerinde görev alacak müteahhit ile yıkım sözleşmesi imzalamakla, b) Hafriyat veya yıkım faaliyetine başlamadan önce, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının taşınması ve depolanması ile

Okumaya Devam Et

YÖNETMENLİK İŞ AKIM ŞEMASI

HAFRİYAT VE İNŞAAT YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İŞ AKIM ŞEMASI

ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN HAFRİYAT ATIKLARINDA GÖREVLERİ

1-Depolama Sahaları ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak 2-Geri Dönüşümü Sağlamak 3-Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi Düzenlemek 4-Hafriyat Toprağı, İnşaat Yıkıntı Atıkları Bertaraf Bedellerini Belirlemek 5-Denetim Faaliyetlerini yürütmek

Okumaya Devam Et