Kategori: Hafriyat

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI BERTARAF SAHASI

Adana ilimiz sınırları içinde 5 adet hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları depolama sahalarımız bulunmaktadır. Kabasakal Kabasakal-Rüzgârlı tepe Sofulu Ceyhan Kozan Hafriyat döküm sahalarına ait haritaya ulaşmak için tıklayınız.

CEZAİ YAPTIRIMLAR

Denetimler sonucu kirlenmeyi meydana getiren gerçek veya tüzel kişilere ulaşılırsa; yapılan denetimde zabıta görevlileri mevcutsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 41. madde (4) bendi ve 32. Madde gereğince idari yaptırım uygulanır.

Okumaya Devam Et

ATIK TAŞIMA İZİN BELGESİ

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 01.01.2005 ‘de yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliğinin 8.maddesi ve 24. Maddeleri gereğince

Okumaya Devam Et

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ TOPLANMASI, TAŞINMASI VE BERTARAFI

            Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları üreticileri oluşan atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı ile ilgili harcamaları karşılamakla yükümlüdürler. Bu amaçla uygulanacak bedel oluşan atık miktarı esas alınarak Belediye Meclisi tarafından

Okumaya Devam Et

İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ GERİ KAZANIMI

Hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının geri kazanılması ve özellikle alt yapı malzemesi olarak yeniden değerlendirilmesi esastır. İlçe belediyelerin ihtiyacı durumunda depolama tesisine gönderilmesi gereken hafriyat toprağı, kontrollü bir

Okumaya Devam Et

BİTKİSEL TOPRAK GERİ KAZANIMI

Hafriyat toprağı; öncelikle park, bahçe ve yeşil alan yapımında rekreasyon amacıyla ve geçici depolanmak üzere sahaya getirilen diğer bitkisel toprak ise hava ve su akımları veya başka nedenlerle dağılmayacak, yabancı

Okumaya Devam Et

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ DENETİMİ

Adana ilinde hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı  Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü Çevre Kontrol ve Denetim Ekibi tarafından sürekli olarak arazide

Okumaya Devam Et

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ DEPOLANMASI

III. Sınıf düzenli depolama tesislerinde sadece inert atıklardepolanmakta olup, inert atık tanımına uyan ve aşağıda listelenen atıklar teste tabi tutulmaksızın depolama tesislerine kabul edilir. Tablo Depolama Sahalarına Kabul Edilen Atık

Okumaya Devam Et

ATIK TAŞIMA VE KABUL BELGESİ

Hafriyat toprağı üretenler ile faaliyetleri sonucu 2 tondan fazla atık oluşumuna neden olacak inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, mücavir alan sınırları içinde Belediye’ye,Büyükşehir Belediyesi olan yerlerde ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları

Okumaya Devam Et

HAFRİYAT TOPRAĞI VE İNŞAAT YIKINTI ATIKLARININ YÖNETİMİ

Ülkemizde,  hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarının çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak çevreye atılmasının önüne geçilmesi, hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının tekrar kullanım ve geri dönüşümünün sağlanması,

Okumaya Devam Et