ÇALIŞMALARIMIZ

ÇALIŞMALARIMIZ

19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında işlemler yürütülmektedir.

Belediyemiz 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği’nin 8. Maddesinde yer alan hususlar kapsamında yetki sahasında bulunan lokantalar, sanayi mutfakları, oteller, tatil köyleri, moteller ve yemekhaneler hazır yemek üretimi yapan firmalar, yemek fabrikaları vb. yerleri denetlemek ve 2872 sayılı çevre kanunun 12. Maddesi gereğince gerekli cezai işlemleri uygulamak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 21.02.2008 tarih ve 3096 sayılı olurları ile yetki devri almıştır. Yetki devri kapsamında bitkisel atık yağ denetimlerine çıkılmaktadır. Yapılan denetimler akabinde aylık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bilgilendirme yapılmaktadır.

2018 yılı içerisinde 200 adet bitkisel atık üreticisi denetlenmiş ve lisanslı firmalar tarafından 324 ton atık yağ toplanması sağlanmıştır.

2018 yılında Adana Büyükşehir Belediyesi’nce bitkisel atık yağ toplama verimini arttırmak amacıyla lisanslı firmalarla anlaşma sağlayarak, halkın ulaşabileceği lokasyonlarda yer alan bazı marketlere, bitkisel atık yağ bidonları koyulmuştur.

  • Lisanslı atık taşıma firmaları ve araçların listesine Çevre Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinden “Yetkilendirmeler ve Lisanslar” başlığından ulaşılabilir.
  • Lisanslı firmalarca toplanan bitkisel atık yağlar ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak biyodizel ve biyogaz olarak geri dönüştürülmektedir. Geri dönüşümü yapılmayan çimento fabrikalarında ek yakıt olarak kullanılmaktadır.
  • Bitkisel Atık Yağlarının Kontrolü Yönetmeliğine göre bitkisel atık yağların dökülmesi, çöpe atılması ve satılması yasaktır. Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında cezai işlemler uygulanır.

Büyükşehir Belediyeleri, 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Bitkisel Atık Yağların Kontrolü yönetmeliği 8.maddesi gereğince Büyükşehir Belediye sınırları dahilindeki bitkisel atık yağ üreten otel, lokanta, yemek fabrikaları, sanayi mutfakları ve benzeri yerleri denetlemekle yükümlüdür,

Ayrıca, Belediyemiz 2872 sayılı Çevre Kanunu gereğince gerekli cezai işlemleri uygulamak amacıyla söz konusu kanunun 12. maddesi kapsamında bitkisel atık yağlar konusunda yetki devrine sahiptir.

Yönetmeliklerin verdiği yetki kapsamında il genelinde denetlemeler yapılmakta ve vatandaşlara gerekli bilgiler verilmektedir.

Bu çalışmalar ASKİ’nin kanalizasyon çalışmaları için çok önemlidir.

Ayrıca, ilçe belediyeleri ile koordinasyon sağlanarak vatandaşlardan gelen bitkisel atık yağ alınması talepleri ilçe belediyelerinin protokollü olduğu bitkisel atık yağ toplayıcı firmalar aracılığıyla toplanmaktadır.