BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?

BUNLARI BİLİYOR MUSUNUZ?


  • Ağır metaller ve organik kirleticilerin bilinen en büyük kaynaklarından biri elektronik atıklardır.
  • Evsel katı atıkların %4-5’ini oluşturmasına rağmen, topraktaki tehlikeli madde kirliliğinin %70’ine elektronik atıklar sebep olmaktadır.
  • 1 bilgisayar üretilmesi için; 240 kg fosil yakıt, 1.5 ton su, 22 gr kimyasal madde gerekir.
  • 1 ton demir elde etmek için 2 ton demir madeni kullanmak yerine 2,5 ton elektronik atık işlenebilir.
  • 1 ton altın elde etmek için 200.000 ton altın madeni kullanmak yerine 70.000 ton elektronik atık işlenebilir.
  • 1 ton bakır elde etmek için 200 ton bakır madeni kullanmak yerine 21 ton elektronik atık işlenebilir.
  • 1 dizüstü bilgisayarın %98’i geri dönüştürülebilir.
  • Ömrünü tamamlamış bir cep telefonu 1 yıl daha kullanamaya çalışmak CO2 salınımını 3 kat arttırır.
  • 1 milyon dizüstü bilgisayar geri dönüştürüldüğünde 3657 evin 1 yıllık enerji ihtiyacı karşılanmış olur.
  • 1 ton elektronik atık doğru yönetildiğinde 425 kwh enerjiden tasarruf edilmiş olur.(kaynak TUBİSAD)