BİTKİSEL TOPRAK GERİ KAZANIMI

BİTKİSEL TOPRAK GERİ KAZANIMI


Hafriyat toprağı; öncelikle park, bahçe ve yeşil alan yapımında rekreasyon amacıyla ve geçici depolanmak üzere sahaya getirilen diğer bitkisel toprak ise hava ve su akımları veya başka nedenlerle dağılmayacak, yabancı maddeler ile karışmayacak ve niteliği bozulmayacak şekilde uygun bir alanda depolanarak tekrar kullanılmaktadır. Hafriyat toprağının diğer bileşenlerinden kum, çakıl, taş ve kil gibi tekrar kullanılması mümkün olan malzemelerin kaynağında ayrı bir şekilde toplanması da sağlanmaktadır.

Bitkisel toprak dışındaki hafriyat toprağı ise öncelikle dolgu, rekreasyon, katı atık depolama alanında günlük örtü ve benzeri amaçla kullanılmaktadır.