BELEDİYE ATIKLARININ BERTARAFI

BELEDİYE ATIKLARININ BERTARAFI


Adana İli’nin merkez ilçelerindeki belediye atıklarının bertarafı, ITC InvestTrading&Consulting AG ‘ye 28.05.2008 tarihinde, kurumumuzca ihale edilerek uzun yıllar vahşi depolama olarak kullanılan alanda rehabilitasyon projesi geliştirilmiş olup çağdaş, sürdürülebilir, etkili ve tüm dünyada kabul gören geri kazanım, bertaraf ve ıslah metotlarının hayata geçirilmesini sağlayan “Entegre Katı Atık Yönetimi” başlatılmıştır. Bu kapsamda düzenli depolama alanlarının kurulması ve işletilmesi, katı atıkların çeşitli yöntemlerle bertaraf edilmesi gibi eş zamanlı yürütülen ıslah ve geri kazanım odaklı bir dizi proje geliştirilmiştir.

            Adana İli genelinde evsel atıkların %90’ı düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edilmektedir. Adana İlinin Sarıçam İlçesi’nde bir adet II. Sınıf düzenli depolama tesisi bulunmakta olup tesis alanı, Sofulu Mevkii N34-c3 paftasında yer almaktadır.

Depolama tesisi Adana şehir merkezinin kuzey-doğusunda yer alır. Vadinin batısında bulunan tesis 52 ha’lık bir alana sahiptir. Tesis toplam 110 ha alana sahip olup bunun yaklaşık 25 ha’ lık kısmını tesisin yapıları oluşturmaktadır. Toplam alanın 60 ha’ lık kısmı düzenli depolama için ayrılmıştır. Toplam depolama kapasitesi 7.175.888 m3 olan tesisin 1.134.608 m3 ‘lük kısmı dolmuş olmakla birlikte, kalan 6.041.280 m3 ‘lük kısmın 2041 yılına kadar dolacağı öngörülmektedir.

Entegre tesisin çevresi tel çit ile çevrilmiş olup tesiste giriş kontrol binası, kantar ve atık kabul binası, idari bina, atölye binaları bulunmaktadır. Entegre tesis, mekanik ayırma ve biyometanizasyon sistemi, enerji üretim tesisi, tıbbi atık sterilizasyon tesisi ve düzenli depolama alanından oluşmaktadır.Depolama sahasında gazın toplanması için düşey ve yatay sistemleri içeren aktif gaz toplama sistemi kurulmuş olup toplanan bu gaz ve fermantasyon tanklarında üretilen metan gazı enerji üretim santraline yönlendirilmektedir.

Toplamda 11 adet enerji üretim motoru bulunmaktadır. Bu gaz motorları direkt olarak gazı kullanarak enerjiye dönüştürmektedir. Her bir motorun kapasitesi 1,4 mW/h’tır. Halihazırda 15,6 mW/h kurulu güce sahip enerji üretim tesisi ve üretilen gazı depolamak amacıyla her biri 16.000 m3’lük iki adet gaz depolama tankı bulunmaktadır.Santralin enerji üretim değeri 10 MW/s civarında seyretmektedir bu değer de yaklaşık 50.000 hanenin elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Katı atık bertaraf tesisinin haritasına ulaşmak için tıklayınız.