ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN HAFRİYAT ATIKLARINDA GÖREVLERİ

ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN HAFRİYAT ATIKLARINDA GÖREVLERİ

1-Depolama Sahaları ve Rekreasyon Alanları Oluşturmak
2-Geri Dönüşümü Sağlamak
3-Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin
Belgesi Düzenlemek
4-Hafriyat Toprağı, İnşaat Yıkıntı Atıkları Bertaraf Bedellerini Belirlemek
5-Denetim Faaliyetlerini yürütmek
6-İdari Yaptırım Uygulamak
7-İl Sınırlarında Kent Estetiğini Bozan Hafriyatın Tespiti ve Kaldırma/Kaldırtma
8-Koordinasyon Toplantıları Tertip Etmek