ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

ATIK ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

(1)Atık üreticileri;

a) Yıkım işlerinde görev alacak müteahhit ile yıkım sözleşmesi imzalamakla,

b) Hafriyat veya yıkım faaliyetine başlamadan önce, hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının taşınması ve depolanması ile ilgili olarak atık kabul formu almakla veya bu konuda ilgili kişilere yetki vermekle,

c) Yıkılacak yapıda bilgisi dahilinde olan tehlikeli ve zararlı maddeleri ve kendisinde bulunan yapıya ilişkin bilgi ve belgeleri yıkım işlerinde görev alacak müteahhide yazılı olarak bildirmekle,

ç) Yapının yıkılması ve hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının yönetimi amacıyla yapılacak harcamaları karşılamakla, yükümlüdür.

(2) Kompleks yapıların yıkımında, yapı ile ilgili bilgi ve belgeleri, inşaat projesini, tadilât projesini, projeye aykırı inşa edilmiş kısımları ve yapının görmüş olduğu hasarı kasten gizleyen atık üreticileri bu sebeple meydana gelebilecek maddî ve manevî zararlardan ve uygulanacak para cezalarından sorumludur.