ATIK TAŞIMA İZİN BELGESİ

ATIK TAŞIMA İZİN BELGESİ


Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 01.01.2005 ‘de yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliğinin 8.maddesi ve 24. Maddeleri gereğince kaçak ve kontrolsüz dökümün önüne geçilerek çevre denetiminin sağlanması ve çevre kirliliğinin azaltılması için hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarını taşıyan araçlar “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi” almakla yükümlüdürler.

Yönetmelikteki maddelere istinaden, Adana Büyükşehir Belediyesi UKOME Kurulu’nun 18.02.2015 tarih ve 2015/31 sayılı kararı ve alınacak diğer kararlar ile, hafriyat taşıyan araçlara belediyemizde bulunan mevcut Uydu Araç Takip Sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı taktırmalarının zorunlu hale getirilmesine karar verilmiştir.