ATIK PİL

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde 31.12.2015 tarihinde Adana Büyükşehir Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile protokol imzalanmıştır ve atık haldeki pillerin çevreyi kirletmeyecek şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi için evsel ve diğer atıklardan ayrı toplanması ve bertarafının yapılması amaç edinilmiştir.

Yönetmelik kapsamında; Adana Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile protokolü bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş tek kuruluş olan TAP Derneği‘nden (Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği)  temin edilen atık pil bidonu / kutusu okul, kamu kurum ve kuruluşları, muhtarlık, alışveriş merkezleri, metro istasyonları gibi toplama noktalarına koyulmakta ve biriken atık piller TAP Derneği tarafından toplanarak bertaraf işlemi gerçekleştirilmektedir.

Adana İlinin 15 ilçesinde atık piller; okul, cami, kamu binaları, AVM vb. yerlerden iç mekân kutuları ile toplanmakta olup, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği’nden alınan verilere göre Adana İli 2018 yılı toplanan atık pil miktarı 1149 kg’dır.

Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi’nce atık pillerin ayrı toplanmasını teşvik etmek amacıyla her yıl İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TAP işbirliğinde atık pil toplama kampanyası yapılmakta ve en fazla atık pili toplayan okullar ödüllendirilmektedir.

Akümülatör atığına dair gelen talepler ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş kuruluş olan AKÜDER (Akümülatör Ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği)‘e yönlendirilmektedir.