ATIK ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ EŞYALAR

ATIK ELEKTRONİK VE ELEKTRİKLİ EŞYALAR

AEEE kontrolü yönetmeliği kapsamında, çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması, atıkların oluşumunun ve bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için yeniden kullanıma ve geri dönüşüme katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyeleri ve lisanslı firmalar ile birlikte bilgilendirme çalışmaları yapılarak elektronik atıkların daha etkin bir şekilde yönetiminin sağlanması amaçlanmıştır.

Adana Büyükşehir Belediyesi Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği’ne ilişkin olarak 08.01.2016 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan TÜBİSAD ile iş birliği sözleşmesi imzalamıştır. İş birliği sözleşmesi dolayısıyla tarafların ortak belirlediği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış bir firma ile protokol imzalanmıştır. Yapılan protokol kapsamında atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması için tarafımıza elektronik atık konteyneri sağlanmıştır.