AMBALAJ ATIKLARI – 2

AMBALAJ ATIKLARI – 2

Atık yönetim sistemi içerisinde atıkların geri dönüşümü ve geri kazanımını etkin şekilde yapılabilmesi için en önemli basamak atıkların kaynağında ayrı toplanmasıdır.  Ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması çalışmaları; 27.12.2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği kapsamında yapılmaktadır.

Ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasından 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’inci maddesi kapsamında, Büyükşehir Belediye sınırları içerisinde İlçe Belediyeleri, 3.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15’inci maddesi kapsamında büyükşehir olmayan illerde ise belediyeler sorumludur.

Ambalaj atıklarının diğer atıklardan ayrı olarak toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması çalışmaları,belediyeler tarafından veya belediyeler adına lisanslı firmalar aracılığıyla yapılmaktadır. Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeleri tarafından yürütülen çalışmalarda koordinasyonu sağlamaktadır.

Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi’nce ilk ve orta öğretim kurumlarında yapılan Çevre Bilinci Eğitimi çalışmalarında öğrencilere ambalaj atıklarının ayrı toplanmasının önemi konusunda ve diğer atık türleri hakkında bilgilendirme yapılmaktadır.