Archives : Şubat 15th, 2019

Tekstil Atığı

Tekstil atıkları; genellikle kullanılmış giysiler, mobilya, halı, havlu, ayakkabı gibi ürünler ve tekstil endüstrilerinde üretim süreçlerinde ortaya çıkan atıklardır. Kişi başına düşen tekstil atığı, kişi başı atığın % 1,14’ünü oluşturmaktadır.

Okumaya Devam Et

BELEDİYE ATIKLARININ BERTARAFI

Adana İli’nin merkez ilçelerindeki belediye atıklarının bertarafı, ITC InvestTrading&Consulting AG ‘ye 28.05.2008 tarihinde, kurumumuzca ihale edilerek uzun yıllar vahşi depolama olarak kullanılan alanda rehabilitasyon projesi geliştirilmiş olup çağdaş, sürdürülebilir, etkili

Okumaya Devam Et

Transfer İstasyonları

Transfer istasyonları; sisteme ilk yatırım ve büyük tonajlı araç nedeniyle fazladan maliyet yüklemekle birlikte taşıma için gereken sefer sayılarını azaltarak taşıma maliyetinin düşük kalmasını sağlaması sebebiyle atık hizmetlerinin maliyetlerini düşürmesi

Okumaya Devam Et

TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMİ

Mevcut durumda Adana İlinin 15 ilçesinde toplanan evsel atıklar Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi ’ne gönderilmektedir. 2018 yılı içerisinde anılan 15 ilçeden toplam; 698.430,780ton/yıl Belediye atığı bertaraf edilmiştir.2018 yılında Adana

Okumaya Devam Et

EVSEL ATIKLARIN YÖNETİMİ

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na göre evsel atıkların oluştukları kaynakta toplanması ve aktarma istasyonlarına kadar taşınması ilçe belediyelerinin; aktarma istasyonlarından itibaren bu atığın değerlendirilmesi ve bertarafı ise Adana Büyükşehir Belediyesi’nin

Okumaya Devam Et

Tehlikeli Atıklar

Adana Büyükşehir Belediyesi’ne gelen Tehlikeli Atık talepleri vatandaş/kurumlarla görüşülerek ellerindeki tehlikeli maddenin atık kodu hakkında bilgilendirme yapılmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisans almış ara depolama, geri kazanım ve bertaraf tesislerine

Okumaya Devam Et

PARK VE BAHÇE ATIKLARI

Park ve bahçe atıkları, Bitkisel atıklarÖnİşleme tabi tutulmadan depolama alanına kabul edilmez.Sarı torbalarda toplanan biyolojik olarak ayrıştırılabilir atıklardır. Ulusal biyolojik atık azaltma programına göre belediyeler gerekli yatırımlarını tamamlamakla yükümlüdür. Atık

Okumaya Devam Et

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARI BERTARAF SAHASI

Adana ilimiz sınırları içinde 5 adet hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıkları depolama sahalarımız bulunmaktadır. Kabasakal Kabasakal-Rüzgârlı tepe Sofulu Ceyhan Kozan Hafriyat döküm sahalarına ait haritaya ulaşmak için tıklayınız.

CEZAİ YAPTIRIMLAR

Denetimler sonucu kirlenmeyi meydana getiren gerçek veya tüzel kişilere ulaşılırsa; yapılan denetimde zabıta görevlileri mevcutsa, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 41. madde (4) bendi ve 32. Madde gereğince idari yaptırım uygulanır.

Okumaya Devam Et

ATIK TAŞIMA İZİN BELGESİ

Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı resmi gazetede yayımlanarak 01.01.2005 ‘de yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkları Kontrolü Yönetmeliğinin 8.maddesi ve 24. Maddeleri gereğince

Okumaya Devam Et